Akelius Foundation

kontakt

info@akelius-foundation.org

Akelius Foundation har en långsiktig plan för
sina donationer. 

Därför efterfrågar eller svarar Akelius Foundation inte på ansökningar avseende donationer.