Akelius Foundation

legalt

Akelius Foundation
P.O. Box AB-20415, 700 Don Mackay Boulevard, Marsh Harbour, Abaco, Bahamas

Lagligt registreringsnummer
Bahamas commercial register #73F

info@akelius-foundation.org

Stiftelsen är inte registrerad för moms och har därför inget momsregistreringsnummer.

Stiftelsen bedriver ingen verksamhet och är inte föremål för godkännande från någon statlig myndighet.

policy för cookies

allmän information om Akelius-koncernens behandling av personuppgifter