Akelius Foundation

Akelius pedagogik

Akelius pedagogik innebär små steg med variationer, såsom att ett barn härmar.

Syftet är kommunikation,
vilket betyder att överföra och förstå dagliga konversationer och skrivna texter.

blandade aktiviteter

THjärnan minns bäst när stimuli eller kunskap kommer från ett flertal källor,
minst sju gånger bättre.

Språkkurserna använder ett fyrtiotal metoder för lärande.

När du blir uttråkad,
välj en annan.

Lektioner, sånger, spel, bildkort, tester, charader, handlingar, grammatikböcker, litteratur, ljudböcker, etcetera.

olika sinnen

Konsten att lära sig innefattar ett flertal olika sinnen, såsom att göra orden eller göra matematik med händer och fötter. 

Eleverna läser, skriver, talar, känner, smakar, luktar, rör på sig.

Hjärnan måste lära sig vad som är viktigt.

Genom att använda olika sinnen för ett nytt ord, såsom tomat,
kommer hjärnan bättre ihåg och associerar till ordet.

små steg

Forskning visar att vem som helst kan lära sig genom att imitera i flera tusen små, enkla steg.

Ett enskilt steg måste vara så logiskt att eleven gissar rätt inom tre sekunder.

Universitetsstudenter kan koncentrera sig i en halvtimma.

Yngre elever koncentrerar sig i tio sekunder,
antingen för att de har bevittnat eller genom flyktinglivet har upplevt dramatiska händelser,
eller för att de konstant använder smartphones.

bekräftelse

Stimulans till följd av beröm och eloge för bra jobb har anmärkningsvärda effekter,
även för välutbildade vuxna.

Elever studerar mer effektivt och oftare.

Lektioner, övningar och beröm ska inte uppmuntra intelligens eller att vara bättre än sina kära medstudenter, 
utan snarare den tid som spenderats på studier.

Konsten är att producera lektioner som passar alla IQ-nivåer.

grammatik

De flesta elever blir uttråkade av vetenskaplig grammatikterminologi, såsom att lära sig superlativ, komparativ och konjunktiv på grekiska, arabiska, polska eller ett annat språk.

Första delen av kursen fokuserar på att lära sig de vanligaste orden för dagliga konversationer,
i presens.

Senare finns det tretusen grammatikövningar.

böcker

Akelius producerar tre sorters böcker

 • playbooks with games, exercises
 • lättlästa, fem förenklade klassiska böcker
 • grammatik, struktur för att bilda en mening

matematik

Språklärare är inte vana att lära ut matematik.

Men att räkna är en del av det dagliga livet,
såsom att handla.

I många arbetsroller behöver den anställda räkna procent, rektanglar, medelvärden och statistik.

Hur många liter färg behöver jag för att måla ett rum?

När kommer jag fram om jag kör fyrtio kilometer med en hastighet av sextio kilometer i timmen?

Att räkna är en integrerad del i språkkurserna.

yrken

Vuxna flyktingar kan ett yrke,
men inte de allra vanligaste orden på deras nya målspråk.

Snart kommer det finnas tjugo yrken,
alla med femtio grundläggande begrepp och uttryck vardera.

Du hittar diskmedel i det vänstra skåpet.

blandad utbildning

Akelius pedagogik använder tre huvudpelare

 • individuell, online
 • i små grupper om sex elever,
  vilket är optimalt
 • en coach per elev

individuell, online

 • lektioner som kombinerar interaktion med ljud,
  text, bilder eller video
 • övningar för uttal genom femtio sånger
 • online-spel
 • tjugotusen frågor, eller interaktioner, per kurs
 • fem klassiska böcker med text,
  ljud och förklarande bilder
 • historier om musik, konst, historia och vetenskap
 • bildkort att skriva ut
 • grammatikövningar

sex elever per grupp

Eleverna samarbetar.
En coach är ledare.

för spåkkurser

 • utföra riktiga uppgifter,
  såsom att duka bordet, städa, laga mat, köra, cykla, måla
 • röra på sig genom att leka och göra ord eller leka charader,
  jag öppnar dörren
 • blindtest, såsom att smaka små bitar av frukt, ost, bröd, saft, te, vatten
 • blindtest, såsom att röra och känna, genom att använda saker som en gaffel, sked, stol, bok, papper, sko, tröja, frukt
 • lyssna till ljud,
  berätta vad det är
 • rörelseövningar, såsom att gå fem steg rakt fram,
  svänga vänster, sätta sig ner, ställa sig upp,
  leta och samla fem stenar
 • göra bildkort för alla nya ord,
  rita bilden på baksidan eller skriv på modersmålet
 • repetera bildkort medan du rör på dig,
  stoppa korten du kan i din ficka,
  lägg de svåra orden längst ner i bildkortshögen

en coach per elev

Studier visar att utbildning i språk och matematik en och en är tio gånger snabbare jämfört med ett klassrum med trettio elever.

Akelius rekommenderar att varje elev får en privat coach, en eller två gånger per dag,
tio till femton minuter. 

Den enklaste metoden är att eleven förklarar för coachen.

Att lära ut är det bästa sättet att lära sig eftersom du måste strukturera lärandet.

Andra metoder är att läsa eller kommunicera. 
Coachen hittar problem och rättar dem.

Coachen behöver inte ha en formell lärarutbildning.

Den största delen av den individuell utbildningen är online-plattformen.